systemy master key

Więcej niż poczucie bezpieczeństwa

SYSTEM DZIAŁANIA „MASTER KEY” (SGHK) polega na konstrukcji wkładek, które mogą być otwierane przy pomocy kilku różnych kluczy.
System ten został odpowiednio zaprojektowany aby w znaczący sposób zmniejszyć ilość kluczy nie tylko w zakładach i instytucjach, ale także w mniejszych obiektach łącznie z domami mieszkalnymi. Istnieje możliwość stworzenia głównego klucza, który otwiera wszystkie wkładki danej grupy drzwi, zgodnie z ustalonymi kompetencjami. W systemie projektowany jest także tzw. „MASTER KEY”, który otwiera wszystkie wkładki (zamki) w obiekcie. Klucz który otwiera zamek nazywamy kluczem właściwym.

Systemy „MASTER KEY” produkowane są wyłącznie na zamówienie. System może składać się z jednego lub tysięcy zamków, w zależności od poziomu dostępu. Zastępcze wkładki, zamki i klucze można otrzymać wyłącznie na podstawie zamówienia właściciela SGHK zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, które on sam określił. Gwarantuje to, ze klucze otrzyma wyłącznie właściciel.

OFERUJEMY TRZY SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ:

SGHK FAB DYNAMIC

 • klucze i zamki systemu FAB DYNAMIC PLUS chronione są przez wzór przemysłowy i zgłoszenia patentowe.
 • FAB DYNAKIC PLUS posiada certyfikat „MASTER KEY” zgodnie z CSN ENV 1627 wkładki cylindryczne posiadają poziom bezpieczeństwa PB4 certyfikowany przez NBU zgodnie z ustawa 148/1998 Dz.U.
  w kategorii „ściśle tajne”
 • klucze są ewidencjonowane w ewidencji centralnej FAB a.s. Kopie klucza można uzyskać wyłącznie w FAB a.s. lub Autoryzowanych Serwisów FAB, po spełnieniu zasad bezpieczeństwa, które zostały wcześniej ustalone z właścicielem
 • duża ilość kombinacji pozwala na zastosowanie w dużych projektach
 • wykończenie standardowe charakteryzujące się właściwościami przeciwalergicznymi
 • wkładki cylindryczne można zamówić w różnych długościach w zależności od typu drzwi

SGHK FAB 2060

 • posiada certyfikat dla systemu „MASTER KEY” zgodny z CSN ENV 1627. Wkładki cylindryczne mogą mięć poziom bezpieczeństwa do PB 4 i zgodne z ustawa 148/1998 Dz. U. mogą być stosowane w kategorii „ściśle tajne”
 • klucze ze specjalnymi profilami są ewidencjonowane w ewidencji centralnej FAB s.a. Kopie klucza można uzyskać wyłącznie w FAB a.s. lub Autoryzowanych Serwisów FAB, po spełnieniu zasad bezpieczeństwa, które zostały wcześniej ustalone z właścicielem
 • duża ilość kombinacji – odpowiednia także dla większych projektów
 • wkładki cylindryczne można zamówić o różnych długościach w zależności od typu drzwi

SGHK FAB 2018

 • klucze ze specjalnymi profilami są ewidencjonowane w ewidencji centralnej FAB s.a. Kopie klucza można uzyskać wyłącznie w FAB a.s. lub Autoryzowanych Serwisów FAB, po spełnieniu zasad bezpieczeństwa, które zostały wcześniej ustalone z właścicielem
 • system przeznaczony dla mniejszych i średnich projektów
 • wkładki cylindryczne można zamówić o różnych długościach w zależności od typu drzwi

NASZE SYSTEMY TO:

WKŁADKI CYLINDRYCZNE

OKUCIA ZABEZPIECZAJĄCE

ZAMKI WPUSZCZANE

ZAMKI DODATKOWE

LISTWY OBWODOWE

KŁÓDKI