Master Key

Więcej niż poczucie bezpieczeństwa

SYSTEM DZIAŁANIA

„MASTER KEY” (SGHK) polega na konstrukcji wkładek, które mogą być otwierane przy pomocy kilku różnych kluczy. System ten został odpowiednio zaprojektowany aby w znaczący sposób zmniejszyć ilość kluczy nie tylko w zakładach i instytucjach, ale także w mniejszych obiektach łącznie z domami mieszkalnymi. Istnieje możliwość stworzenia głównego klucza, który otwiera wszystkie wkładki danej grupy drzwi, zgodnie z ustalonymi kompetencjami. W systemie projektowany jest także tzw. „MASTER KEY”, który otwiera wszystkie wkładki (zamki) w obiekcie. Klucz który otwiera zamek nazywamy kluczem właściwym.

Systemy „MASTER KEY” produkowane są wyłącznie na zamówienie. System może składać się z jednego lub tysięcy zamków, w zależności od poziomu dostępu. Zastępcze wkładki, zamki i klucze można otrzymać wyłącznie na podstawie zamówienia właściciela SGHK zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, które on sam określił. Gwarantuje to, ze klucze otrzyma wyłącznie właściciel.

OFERUJEMY TRZY SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ:

SGHK FAB DYNAMIC

 • klucze i zamki systemu FAB DYNAMIC PLUS chronione są przez wzór przemysłowy i zgłoszenia patentowe.
 • FAB DYNAKIC PLUS posiada certyfikat „MASTER KEY” zgodnie z CSN ENV 1627 wkładki cylindryczne posiadają poziom bezpieczeństwa PB4 certyfikowany przez NBU zgodnie z ustawa 148/1998 Dz.U.
  w kategorii „ściśle tajne”
 • klucze są ewidencjonowane w ewidencji centralnej FAB a.s. Kopie klucza można uzyskać wyłącznie w FAB a.s. lub Autoryzowanych Serwisów FAB, po spełnieniu zasad bezpieczeństwa, które zostały wcześniej ustalone z właścicielem
 • duża ilość kombinacji pozwala na zastosowanie w dużych projektach
 • wykończenie standardowe charakteryzujące się właściwościami przeciwalergicznymi
 • wkładki cylindryczne można zamówić w różnych długościach w zależności od typu drzwi

SGHK FAB 2060

 • posiada certyfikat dla systemu „MASTER KEY” zgodny z CSN ENV 1627. Wkładki cylindryczne mogą mięć poziom bezpieczeństwa do PB 4 i zgodne z ustawa 148/1998 Dz. U. mogą być stosowane w kategorii „ściśle tajne”
 • klucze ze specjalnymi profilami są ewidencjonowane w ewidencji centralnej FAB s.a. Kopie klucza można uzyskać wyłącznie w FAB a.s. lub Autoryzowanych Serwisów FAB, po spełnieniu zasad bezpieczeństwa, które zostały wcześniej ustalone z właścicielem
 • duża ilość kombinacji – odpowiednia także dla większych projektów
 • wkładki cylindryczne można zamówić o różnych długościach w zależności od typu drzwi

SGHK FAB 2018

 • klucze ze specjalnymi profilami są ewidencjonowane w ewidencji centralnej FAB s.a. Kopie klucza można uzyskać wyłącznie w FAB a.s. lub Autoryzowanych Serwisów FAB, po spełnieniu zasad bezpieczeństwa, które zostały wcześniej ustalone z właścicielem
 • system przeznaczony dla mniejszych i średnich projektów
 • wkładki cylindryczne można zamówić o różnych długościach w zależności od typu drzwi

NASZE SYSTEMY TO:

WKŁADKI CYLINDRYCZNE

OKUCIA ZABEZPIECZAJĄCE

ZAMKI WPUSZCZANE

ZAMKI DODATKOWE

LISTWY OBWODOWE

KŁÓDKI